اطلاعات تماس

Contact

Contact-image
Address:
دانشگاه فردوسی مشهد- سازمان مرکزی-مرکز مدیریت و توسعه انتقال فناوری

Phone: 051-38802400

Fax: 051-38802400

Mobile: 09385802397