اردوهای علمی

1- اردوهای شبکه توانا
پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا ناحیه 3 مشهد مقدس به عنوان کمیته دانش آموزی نانوفناوری استان با همکاری پژوهش¬سراهای دانش آموزی نواحی1-6 مشهد مقدس و شهرستان¬های سبزوار، نیشابور، تربت جام اردوهای یک روزه تئوری-عملی را در جهت آشنایی کار آمد دانش آموزان با فناوری نانو برگزار میکند.

222 

2- اردوهای فناوری
کمیته دانش آموزی نانوفناوری استان با همکاری دانشگاه فردوسی و کمیته صنعت اردوهای بازدید از مراکز علمی و صنعتی استان را با محوریت فناوری نانو برگزار می¬کند. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با پژوهش¬سرای ملاصدرا ناحیه 3 مشهد و یا دفتر مرکزی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو استان خراسان رضوی در ارتباط باشند.