پرداخت هزینه پست

قابل توجه دانشچویان دوره های آموزشی دبیرخانه فناوری نانو استان خراسان

 

جهت دریافت پستی مدرک می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

https://nano.um.ac.ir/index.php?option=com_epayment&view=nano_shop&lang=fa&ncatid=3&Itemid=646