مسابقه ملی نانو ساختارهای فضایی

راهنمای ثبت‌نام
۱- چنانچه عضو سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نستید ابتدا می بایست از طریق لینک ورود اعضا عضو سایت شوید.
۲- مبلغ ثبت‌نام ۱۵۰،۰۰۰ ریال می‌باشد..

نام:*
نام خانوادگی:*
شماره ملی:*
شماره تلفن همراه:*
پست الکترونیک:*

عضو سایت نانو هستم *